Openingstijden en Tarieven


Openingstijden:              07:00 tot 18:00

Opvangmogelijkheden KDV:  Dagopvang
Dagopvang 07:00 tot 16:00 (9 uur)
Dagopvang 08:00 tot 17:00 (9 uur)
Dagopvang 09:00 tot 18:00 (9 uur)
Dagopvang 07:00 tot 17:00 (10 uur)
Dagopvang 08:00 tot 18:00 (10 uur)
Dagopvang 07:00 tot 18:00 (11 uur)
Halve dagopvang 07:00 tot 13:00 (ochtend)
Halve dagopvang 12:00 tot 18:00 (middag)

 Openingstijden:              07:00 tot 18:00

Opvangmogelijkheden BSO:  Dagopvang
VSO 07:00 tot 08:30 (1,5 uur)
NSO Lang 12:00 tot 18:00 (6 uur)
NSO Lang 12:30 tot 18:00 (5,5 uur)
NSO 14:30 tot 18:00 (3.5 uur)
NSO 15:00 tot 18:00 (3 uur)
NSO 15:15 tot 18:00 (2,75 uur)
NSO 15:30 tot 18:00 (2,5 uur)
Vakantieopvang 07:00 tot 18:00 (11 uur)

Openingsduur

Openingsduur: 5 dagen per week, maandag t/m vrijdag

Behalve algemene erkende feestdagen zoals genoemd  in de CAO Kinderopvang & 2 studiedagen per jaar. Voor deze sluitingsdagen vindt er geen restitutie van betaling plaats en deze kunnen ook niet ingehaald of geruild worden.

Tarieven 2024 :

Opvangsoort Uurtarief 2023 Uurtarief 2024
KDV € 9,50 €10,15
KDV (halve dagopvang) € 12,00 €12,82
KDV (extra dagopvang) € 165,00 €176,00
BSO €8,20 €8,95

Het tarief is inclusief voeding, luiers, eten & drinken

Opvangmogelijkheden: BSO

Pakket 1 Opvang op vaste dagen, 40 schoolweken per jaar exclusief vakantieopvang
Pakket 2 Opvang op vaste dagen, 40 schoolweken per jaar + de aantal gewenste vakantie opvangdagen

Ingangsdatum: Overeenkomsten starten per de 1ste of per de 16de van de maand.

Betaalwijze: Betaling geschiedt maandelijks, voorafgaande aan de opvangmaand. Deze dient u zelf over te maken, uiterlijk op de 28ste voorafgaand aan de maand van de opvang, o.v.v. debiteur en factuurnummer. Indien u minimaal 10 weken voor de start van de opvang de tegemoetkoming van de Belastingdienst correct aanvraagt, ontvangen wij deze ook in de maand voorafgaand aan de opvangmaand zelf.

Minimale afname: 1 halve dagopvang (minimaal 6 uur voor een dagopvang) en 1 dag BSO (voorschoolse en naschoolse opvang) per week

Annulering: Indien u de plaatsing voorafgaand aan de ingangsdatum wenst te annuleren, dient u uw kind(eren) officieel bij ons uit te schrijven. Annulering dient schriftelijk of per e-mail  te gebeuren, voor de 1ste of de 16de van de maand.

Bij een (gedeeltelijke) annulering van 2 maanden of korter voor de ingangsdatum van de feitelijke opvang, worden van 2 maanden de opvangkosten zoals zij opgenomen zijn in de overeenkomst, in rekening gebracht. Hier zijn geen uitzonderingen op mogelijk.

Bij een (gedeeltelijke) annulering langer dan 2 maanden voor de ingangsdatum van de feitelijke opvang, zijn er geen annuleringskosten verschuldigd.

Zie de algemene voorwaarden kinderopvang