Wie zijn wij?


Wij zijn ons ervan bewust dat veel van onze kinderen al vanaf hun eerste levensjaar, grote delen van de dag, meerdere dagen per week doorbrengen bij ons in het kinderdagverblijf. Ouder(s)/verzorger(s) vertrouwen ons de zorg van hun kinderen toe en deze taak nemen wij dan ook heel serieus. Met dit in gedachte vinden wij het als organisatie heel erg belangrijk dat alle kinderen, Kinderdagverblijf en BSO De Droomengeltjes als een tweede thuis gaan ervaren. Een thuis waar ieder kind zichzelf mag zijn. Samen met u als ouder(s)/ verzorger(s) is het onze taak te blijven kijken naar de behoeftes van ieder kind. Met een duidelijk omschreven beleidsvisie is van te voren vastgelegd waarom en hoe wij de zorg van alle kinderen vorm geven en bewaken.

Ouders, die tevreden zijn over de opvang van hun kinderen in ons kinderdagverblijf, kunnen sinds 1 mei 2014 voor hun basisschoolkind(eren) blijven kiezen voor onze betaalbare en kwalitatief goede kinderopvang in onze BSO groep. Uw kind(eren) blijven dan in de voor hen vertrouwde omgeving, met de voor hen vertrouwde leidsters. Natuurlijk zijn ook kinderen welkom op onze BSO groep die niet bij ons op de kinderopvang hebben gezeten. Door onze kleinschaligheid is er veel tijd, ruimte en aandacht voor uw kind(eren).

Kinderdagverblijf en BSO De Droomengeltjes

Het uitgangspunt

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang Kinderdagverblijf en BSO De Droomengeltjes biedt liefdevolle opvang aan kinderen, waardoor ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid hebben om te werken of te studeren. Daarnaast wordt vanuit maatschappelijke betrokkenheid ook ingespeeld op de behoefte van
Lees verder

Onze visie

Kinderopvang Kinderdagverblijf en BSO De Droomengeltjes staat voor professionele opvang, zodat uw kind(eren) de kans krijgen om op een prettige en verantwoordde manier hun tijd met ons door te brengen. Wij werken vanuit onze pedagogische visie waarbij respect, uitdaging en kwaliteit centraal staat.
Lees verder

Het pedagogisch beleid geeft weer wat wij verstaan onder goede opvang. Wij hechten veel waarde aan huiselijkheid en veiligheid met een gezonde vorm van uitdaging. Onze groepen zijn dan ook ruimtelijk ingericht met zachte kleuren en meubels met een frisse uitstraling. We hebben een centrale hal waar kinderen van verschillende groepen op afgesproken tijden ook met elkaar kunnen spelen. Hiernaast werken wij aan een buitenterrein met diverse speeltoestellen.

Vragen als welke visie wij hebben met betrekking tot het opvoeden van kinderen binnen ons kinderdagverblijf en BSO, hoe wij werken, waar wij vanuit gaan, waar staan wij voor en waar streven wij naar in de praktijk, verdienen allemaal antwoorden. Deze antwoorden zijn terug te zien in de dagelijkse handelwijze van en in de overdracht door de pedagogisch medewerkers van Kinderdagverblijf en BSO De Droomengeltjes.

Kinderdagverblijf en BSO De Droomengeltjes is gelegen in de deelgemeente Rotterdam – Charlois. U kunt de KDV vinden op de Lepelaarsingel 15. Parkeren is rondom de kinderopvang is betaald parkeren en BSO de Droomengeltjes kunt u vinden op de Dorpsweg 55 B. Hier is ook betaald parkeren. Wij zijn te bereiken met tram 2 en bus 44. Winkelcentrum Zuidplein is op 15 minuten loopafstand.

Ons kinderdagverblijf en BSO wordt door de Brandweer en GGD gecontroleerd met betrekking tot de Wettelijke Landelijke kwaliteitseisen en beleidsregels voor De Kinderopvang. U kunt ons vinden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). www.landelijkregisterkinderopvang.nl LRK NUMMER 910730568 voor de KDV en 243899282 voor de BSO. Via deze link kunt u het laatste inspectierapport van de GGD inzien of in papieren vorm aantreffen in onze hal.

Door onze jonge start, zijn wij nog niet geheel klaar met het schrijven van ons kwaliteitssysteem, die wij samen met het personeel ook werkbaar moeten maken. Wat wij beschreven hebben kan jaarlijks ter verbetering aangepast worden en wij leggen dit ook voor aan onze oudercommissie. Jaarlijks doen wij een risico inventarisatie op veiligheid en gezondheid.