Klachtenprocedure

Zijn er klachten?

Kinderdagverblijf en BSO De Droomengeltjes staat voor een goede kinderopvang. We doen onze uiterste best voor kinderen én ouders/verzorgers. U kunt van ons op aan. Toch kan het wel eens voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Laat het ons dan weten. Door kritiek kunnen wij onze organisatie verbeteren. Een gesprek tussen de betrokken personen helpt onvrede meestal snel de wereld uit. Soms is dat niet voldoende. Ouders kunnen hun klacht kenbaar maken door middel van klachtenformulier dat verkrijgbaar is op onze locatie. Een klacht kan over van alles gaan, over een verschil van mening over de verzorging, over de factuur of over de bejegening door medewerkers. Kinderdagverblijf en BSO De Droomengeltjes heeft een protocol klachten voor het omgaan met klachten. Deze protocol klachten ligt ter inzage op onze locatie. Hier kunt u uitgebreider lezen hoe het indienen van een klacht in zijn werk gaat. Is het niet gelukt om een klacht af te handelen met de betrokken medewerker dan zal de locatiemanager of de manager van de betreffende afdeling op het hoofdkantoor zich erover buigen.

Externe klachtencommissie

Biedt de interne klachtenprocedure geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruikmaken van de mogelijkheid uw klacht in te dienen bij een externe, onafhankelijke klachtencommissie, De Geschillencommissie. De leden van deze commissie hebben geen binding met Kinderdagverblijf en BSO De Droomengeltjes. Wettelijk gezien kunt u zich direct tot deze commissie wenden maar Kinderdagverblijf en BSO De Droomengeltjes geeft er de voorkeur aan om allereerst intern te kijken of we uw klacht op kunnen lossen. Vanzelfsprekend behandelen wij uw klacht zorgvuldig. Alle betrokkenen bij de behandeling van de klacht zijn tot geheimhouding verplicht.

Klik hier voor onze protocol klachten

Klik hier voor onze verbeter en/of klachtenformulier KDV De Droomengeltjes

Klik hier voor onze verbeter en/of klachtenformulier BSO De Droomengeltjes

Inschrijfformulier

Het formulier zal meer vragen toevoegen naar mate u informatie invult.