Het uitgangspunt

Het uitgangspunt van onze kinderopvang/Aandacht & ontwikkeling

Kinderdagverblijf en BSO De Droomengeltjes biedt liefdevolle opvang aan kinderen, waardoor ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid hebben om te werken of te studeren. Daarnaast wordt vanuit maatschappelijke betrokkenheid ook ingespeeld op de behoefte van ouder(s)/verzorger(s) om hun kind(eren) onder te kunnen brengen in een kindvriendelijke, veilige, multiculturele en pedagogisch verantwoorde omgeving.

Wij bieden kleinschalige, kindvriendelijke, professionele kinderopvang aan. Dit gebeurt via een pedagogisch verantwoorde aanpak in een omgeving die afgestemd is op de behoefte van het kind. Fysieke gezondheid wordt door de pedagogisch medewerkers van ons kinderopvang gestimuleerd door een vast dagritme met gezonde verantwoorde voeding, veel beweging, buiten spelen en aandacht voor hygiëne.

Onze medewerkers beschikken over de diploma’s zoals bepaald in de CAO Kinderopvang en over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Vanzelfsprekend zijn er voldoende medewerkers met een afgeronde Bedrijfs-Hulp-Verlening certificaat. Onze medewerkers worden vanaf het voorjaar 2012 bijgeschoold door het volgen van Kinder – EHBO cursus.

Wij streven er naar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dit doen wij door de pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk op vaste dagen en uren in te roosteren en werken wij zoveel mogelijk met vaste invalkrachten voor de vakantieperiodes en bij uitval door ziekte van onze vaste pedagogisch medewerkers.

De voertaal op de kinderopvang is Nederlands. Door de diversiteit van culturen in onze wijk zijn wij bewust dat sommige kinderen tweetalig worden opgevoed. Afhankelijk van de behoefte van het kind wordt er gekeken bij een wenprocedure of het kind bij een eventuele troosting toegesproken kan worden in de moedertaal. Wij proberen onze personele samenstelling hierop aan te passen en hebben als streven een mix van verschillende culturele medewerkers als team samen te stellen.

De opbouw van de stamgroepen is afhankelijk van de groepssamenstelling, of te wel van de leeftijd van de kinderen die worden aangemeld. Momenteel kunnen er op de KDV 53 kinderen per dag gebruik maken van ons Kinderopvang en op de BSO 20 kinderen.

Behalve algemene erkende feestdagen zoals genoemd  in de CAO Kinderopvang & 2 studiedagen per jaar . Voor deze sluitingsdagen vindt er geen restitutie van betaling plaats en deze kunnen ook niet ingehaald worden.

Inschrijfformulier

Het formulier zal meer vragen toevoegen naar mate u informatie invult.