Onze visie

Onze visie in het kort: respect, uitdaging en kwaliteit

Kinderdagverblijf en BSO De Droomengeltjes staat voor professionele opvang, zodat uw kind(eren) de kans krijgen om op een prettige en verantwoordde manier hun tijd met ons door te brengen. Wij werken vanuit onze pedagogische visie waarbij respect, uitdaging en kwaliteit centraal staat.

Respect: staat o.a. voor actief naar kinderen luisteren en kinderen serieus nemen; leren samen te spelen en samen te werken.

Uitdaging: we willen een uitdagend aanbod bieden in een ruimte die de kinderen uitdaagt om plezier te beleven, contact te maken met anderen en de eigen mogelijkheden en grenzen te ontdekken. Dit geldt zowel voor jongens als meisjes en voor baby’s en peuters.

Kwaliteit: wij werken we met professionele groepsleiding die tevens als mentor een speciaal oogje op hun kinderen houden en aanspreekpersoon zijn voor U als ouder.

Ons doel

Ons voornaamste doel is het creëren van een kinderopvang met een warme en gezellige sfeer met de aandacht voor ieder individu. Verder stimuleren wij de kinderen in hun ontwikkeling.

Wij hanteren een vaste dagritme. De regelmaat van het dagritme geven het kind zekerheid. Per dag zullen er verschillende activiteiten woorden aangeboden, daarnaast laten we de kinderen vrij in hun spel en fantasie. Het aanwezige spelmateriaal is verantwoord en afgestemd op de doelgroep en de ontwikkelingsfasen van de kinderen. Wij zijn ervan overtuigd dat ons kinderopvang een tweede veilige thuis is voor Uw kind.

Contact met de ouders / verzorgers

Het contact met ouders /verzorgers vinden wij erg belangrijk. Daarin komen dagelijkse zaken aan de orde die de opvoeding betreffen. Betrokkenheid en invloed van ouders/ verzorgers betreffende het beleid van onze kinderopvang, zijn voor ons van groot belang.

Wij hechten veel waarde aan overdracht bij haal en brengcontacten. Wij vernemen in het belang van het kind hoe het thuis is gegaan en doen uitgebreid verslag hoe de dag bij ons is verlopen. Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek dan zijn wij uiteraard daartoe bereid.

Behalve algemene erkende feestdagen zoals genoemd  in de CAO Kinderopvang & 2 studiedagen per jaar . Voor deze sluitingsdagen vindt er geen restitutie van betaling plaats en deze kunnen ook niet ingehaald worden.

Inschrijfformulier

Het formulier zal meer vragen toevoegen naar mate u informatie invult.